Υπηρεσία Stop-SMS

Η Υπηρεσία Διαγραφής από λίστα Μηνυμάτων «Stop-SMS» απαιτείται να υπάρχει στο τέλος κάθε SMS μηνύματος, για να επιτρέπει στους παραλήπτες των μηνυμάτων να διαγράφονται από τη λίστα του αποστολέα. Η υπηρεσία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για εταιρείες που διατηρούν μεγάλη λίστα επαφών στον λογαριασμό που διατηρούν στην υπηρεσία webSMS, για ευκολότερη επικαιροποίηση της λίστας σύμφωνα με τους κανόνες του GDPR.

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Stop-SMS δίνεται ένας σταθερός αριθμός 22-ΧΧΧ ΧΧΧ τον οποίο θα πρέπει να αναγράφετε στο τέλος κάθε μηνύματος. Ο παραλήπτης που επιθυμεί να διαγραφεί από τη λίστα σας θα καλέσει τον αριθμό αυτό (22-XXX XXX) και θα ενημερώνεται από τον τηλεφωνητή ότι ο αριθμός του θα διαγραφεί αυτόματα εντός 24 ωρών. Όταν ο αριθμός αφαιρεθεί από τη λίστα επαφών θα αποστέλλεται SMS στο κινητό του παραλήπτη για ενημέρωση.

Yπηρεσία Πάροχοι Μονάδες ανά SMS
€171,36 (κόστος ανά έτος) Όλοι 10

Σημειώσεις:

  1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
  2. Για κάθε διαγραφή θα αφαιρούνται 10 μονάδες από τον λογαριασμό σου. Ο παραλήπτης που επιθυμεί να διαγραφεί δεν χρεώνεται. Για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας Stop-SMS, βεβαιώσου ότι υπάρχουν μονάδες στο λογαριασμό σου.